Kategori: Förpackningsmaterial


Samverkan kring hållfastlära för morgondagens förpackningar

Det började med att ett femårigt strategiskt samarbetsavtal mellan Tetra Pak och Lunds tekniska högskola (LTH) kom på plats. Nu undersöker de material på mikronivå för att få ökad kunskap om hur olika material reagerar på olika påfrestningar som stötar och temperaturskillnader. Målet – att få fram bättre livsmedelsförpackningar.

Möter efterfrågan med ökad personalstyrka

Afry utökar med två förpackningskonsulter för att möta en ökad efterfrågan från varumärkesägare.
– Dessa nyrekryteringar ökar våra möjligheter att hjälpa kunderna och fortsätta vår starka tillväxt, säger Niclas Björkholtz.

Satsar på mätutrustning till innovationscenter

Emballator Innovation Center investerar i mätutrustning för att mäta syrebarriäregenskaper hos olika förpackningsmaterial. Att förbättra hållbarhetstiden på produkter och livsmedel och att bättre kunna hjälpa kunder i val av material är ett fokusområde, enligt innovationschefen Mats Jeppsson.

Flexibla barriärförpackningar hamnar under lupp

Ungefär hälften av dagens konsumentplastförpackningar består av plastfilm,  men bara en tredjedel av det sorterade materialet återvinns hos Svensk Plaståtervinning och FTI. Ett nytt samarbetsprojekt är nu igång för att öka cirkulariteten. På sikt är målet att öka sorteringen i plaståtervinningen med 10 procent.

Grönt ljus för kartongserier

Hela kartongsortimentet Invercote från Holmen Iggesund har fått godkänt enligt gällande kriterier för Svanenmärkning. Därmed har de också klartecken att ingå i återförsäljaren Antalis utbud av grafisk kartong.

Intervju: Paptics vd om pappersbaserade materialet med plastegenskaper

Finska Paptic bildades 2015 för att tillverka och marknadsföra ett cellulosa- och ligninbaserat patenterat papper, som är modifierat så att papperet uppför sig som plast vad gäller hårdhet, slitage och flexibilitet. Vi intervjuar vd:n Tuomas Mustonen om papperets egenskaper och hur det kan ersätta plast i en mängd olika produkter.

Kartongförpackning till lyxpotatis

Finska potatisproducenten Tuorekartano ratar plasten när lyxpotatisen ska förpackas. Istället satsas det på en kartongförpackning till företagets premiumprodukt.

Lanserar förnybart skummaterial av träfiber

Stora Enso utmanar plastfolie och polystyrenskum. Företaget har utvecklat en ny produktlinje med återvinningsbara skyddsmaterial för att ge skydd och värmeisolering åt ömtåliga varor i förpackningar.

Industrin tar till rättsliga åtgärder mot franskt plastförbud

Franska plastindustrin överklagar franska statens lagförslag att förbjuda plastförpackningar för frukt och grönsaker.

Ikeas mål: Ska fasa ut all plast i konsumentförpackningar

De kommande åren ska all plast försvinna i Ikeas konsumentförpackningar. Planen är att hela sortimentet ska vara plastfritt senast 2028.