Återväxten i grafiska branschen: ”Det finns hopp i Skåne”

Roger Kristiansson, komvuxlärare i grafisk produktion på Agnesfrids Gymnasium i Malmö. Foto: Claes Nordström

Tryckerier skriker efter utbildad personal. Samtidigt är återväxten skral och fler utbildningar behövs. Men goda exempel på lyckade utbildningsinsatser finns och en viktig del för att vända den vikande trenden är samverkan med näringgslivet.

Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsansvarig på Grafiska Företagen, säger att tillgången på personal är problematisk på många tryckeriföretag i dag.

– För många specifika kompetenser, framför allt inom tryckning, så är det svårt att hitta medarbetare. Det ser vi inom alla trycktekniker i dag.

Han nämner screentryckerier som ett brinnande exempel.

– De upplever att de har väldigt svårt att hitta personer som kan klara av modernt screentryck. Vi ser också att vi har brist på offsettryckare och de som kan klara av avancerat digitaltryck.

Kollar kompetensen

Tillsammans med utbildningsansvariga i landets regioner arbetar Grafiska Företagen med att ta fram moderna kompetensstandarder för olika yrkesroller inom grafisk industri.

Henrik Smedmark leder till exempel arbetsgivarorganisationens valideringsprojekt Grafisk Grund som syftar till att ge en fingervisning om personers kompetenser och färdigheter för att kunna arbeta inom grafisk bransch. Projektet har mejslats fram i samarbete med såväl arbetsgivare som medarbetare för att testa personers grafiska kunskaper och förståelse för olika processer inom grafisk produktion. Testet syftar till att ge ett kvitto på att en person har den kunskapsnivå som krävs för att arbeta i den grafiska industrin.

Hur ska man trygga återväxten i branschen?

– Jag tror inte att det handlar om en sak. Det handlar om att både se till utbildningar som drivs får elever och att dessa sköts och görs på ett bra sätt. Sedan behöver det utvecklas fler utbildningar, kanske framför allt i Stockholm där vi har 1 500 sysselsatta i grafisk industri plus alla tryckerier som inte är organiserade av oss. Stockholm är prioriterat för att utbilda fler i grafiska branschen.

– Det finns som sagt många sysselsatta, men ändå finns knappt någon utbildning.

”Intresset är stort”

Allan Ståhlbrand leder utbildningen inom grafisk teknik och design på Viskastrandsgymnasiet i Borås. En inriktning på det indus­­tri­tekniska programmet. I höst välkomnar han en ny kull med förstaårselever. Tolv elever är klara att påbörja utbildningen, men Allan Ståhlbrand flaggar för att det kan bli fler.

– Det ser positivt ut och intresset är stort. Vi är ute hos elever i årskurs 8 och 9 för att öka intresset för denna typ av utbildningar ihop med bildlärare och tekniklärare. Vi behöver nå dem och komma in redan där. Vi ökar samarbetet redan i grundskolan så att de ska veta vad de kan söka till i gymnasiet. Det är viktigt.

Allan Ståhlbrand, Henrik Smedmark och Roger Kristiansson besökte årets mässa Sign&Print Scandinavia. Foto: Claes Nordström

Allan Ståhlbrand säger att de i dag har ett nätverk med företag i regionen inom bland annat screentryck, digitaltryck, offsettryck och grafisk formgivning. Ett tätt samarbete med näringslivet är vitalt för utbildningen och i förlängningen en möjlig fot in i yrkeslivet för eleverna genom praktik, extrajobb och fasta anställningar.

Yrkes-SFI grafisk operatör

Roger Kristiansson är komvuxlärare i grafisk produktion på Agnesfrids Gymnasium i Malmö där han arbetar med SFI-elever för att yrkesutbilda dem till att bli grafisk operatör.

– Vi har gått över till ren yrkes-SFI i Malmö Stad. Vi jobbar med hela regionen i Skåne. Det är andra året vi kör nu och utbildningen varar i 14 månader. 17 januari avklarade den första elevkullen den grafiska operatörsutbildningen, samtidigt fylldes alla platserna snabbt upp när utbildningen gick in på sitt andra år.

– Utfallet var fantastiskt bra. Jag hade ett högt söktryck – 60 elever – och vi tar in 20 stycken, säger han och tillägger att antalet elever var lika många i år.

Tre fjärdedelar av eleverna fullföljde hela utbildningen.

– Av de 15 stycken som gick utbildningen så fick 13 av dem jobb. Både fasta jobb och timanställningar.

Han säger att skolan också har knutit till sig fler tryckeriföretag som de samarbetar med och där eleverna får möjlighet att gå som lärlingar.

– De är ute på företagen så fort vi startar utbildningen. Två dagar i veckan på företagen och tre dagar i skolan där SFI varvas med grafiska teorikunskaper. Under den här perioden lär de sig alla delar i yrket och ofta får de även sommarjobb också. Då har de redan foten inne så att de får jobba extra timmar på kvällar och helger. Därför gav det sig väldigt bra.

– I det här söktrycket vi hade så fick jag välja vilka elever vi skulle ta in. Och jag vet ju vad företagen vill ha och vad som lättast matchar. Matchningen är fruktansvärt viktig.

Ett klassrum och en liten maskinpark för att undervisa SFI-elever i grafisk produktion finns på Agnesfrids Gymnasium i Malmö. Foto: Claes Nordström

Yrkesutbildning och språkinlärning

Att kunna svenska språket är nyckeln till ett yrkesliv via dessa ”lärlingsutbildningar” som Roger Kristiansson kallar dem. I den grafiska operatörsutbildningen integreras även SFI-lektioner.

– Det är viktigt att de kan svenska språket bra. Det handlar om säkerhet. De måste kunna förstå vad man säger och göra sig förstådda.

– Det blir en bra kombination. Jag är nästan förvånad att företagen har tagit emot detta så bra. Känslan är positiv och det känns som att det finns hopp i Skåne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Inspiration: Så stärker du kommunikationen med uppkopplade förpackningar

Uppkopplade förpackningar är en relativt ny kommunikationsform som fått ett stort uppsving. Men hur utnyttjar man tekniken bäst? Och hur håller man varumärket konsekvent? Carl Larsson tar upp do’s and don’ts och ger sex exempel på lyckade uppkopplade förpackningar.

Publicerat av: