Satsar på mätutrustning till innovationscenter

Emballator satsar på ny mätutrustning med målet att ta fram bättre förpackningsmaterial som exempelvis förlänger hållbarheten på livsmedel. Foto: Pressbild

Emballator Innovation Center investerar i mätutrustning för att mäta syrebarriäregenskaper hos olika förpackningsmaterial. Att förbättra hållbarhetstiden på produkter och livsmedel och att bättre kunna hjälpa kunder i val av material är ett fokusområde, enligt innovationschefen Mats Jeppsson.

Packnorth har tidigare berättat om att Emballator startade upp ett kunskaps- och innovationscenter i småländska Ljungby i fjol. Fokus, att utveckla morgondagens hållbara material för plast- och aluminiumförpackningar. Nu har innovationscentret investerat i ny utrustning för att mäta syrebarriäregenskaper. Investeringen görs för att bättre kunna guida kunder till att göra sina materialval till förpackningar.

Syremätning över tid

Med den nya utrustningen utvärderas ett materials barriäregenskaper genom mätning av Oxygen Transmission Rate (OTR). Det handlar om kvantiteten av syre som kan släppas igenom en specifik del av förpackningsmaterialet över tid.

Mats Jeppsson, innovationschef på Emballator Innovation Center. Foto: Pressbild

Företaget skriver i ett pressmeddelande att alla polymerer är genomträngliga för gaser i olika utsträckning och deras barriäregenskaper kan påverka deras lämplighet för en viss applikation. Barriäregenskaperna beror inte bara på materialet utan kan också påverkas av parametrar från bearbetning under produktion. Andra saker som påverkar är temperaturer och luftfuktighet under transport och lagring. Genom att minska tillgängligheten av syre i förpackningen så mycket som möjligt kan hållbarheten förlängas.

Ett fokusområde

Enligt Mats Jeppsson, innovationschef på Emballator Innovation Center, är den nya utrustningen enkel att hantera och med ett prov på endast 50×50 millimeter förpackningsmaterial från film, ark, plastbelagt papper eller plastförpackningar kan de mäta hastigheten som syre tränger igenom materialet. Transmissionshastigheten för andra gaser kan också mätas.

– Att förbättra hållbarhetstiden är ett fokusområde för oss på Innovation Center för att kunna hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål. Datan som genereras från utrustningen kommer att stötta produktutveckling, tillverkning och marknad i många segment som livsmedel, medicin, kosmetik och kemi.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Samverkan kring hållfastlära för morgondagens förpackningar

Det började med att ett femårigt strategiskt samarbetsavtal mellan Tetra Pak och Lunds tekniska högskola (LTH) kom på plats. Nu undersöker de material på mikronivå för att få ökad kunskap om hur olika material reagerar på olika påfrestningar som stötar och temperaturskillnader. Målet – att få fram bättre livsmedelsförpackningar.

Publicerat av: 

Satsar på mätutrustning till innovationscenter

Emballator Innovation Center investerar i mätutrustning för att mäta syrebarriäregenskaper hos olika förpackningsmaterial. Att förbättra hållbarhetstiden på produkter och livsmedel och att bättre kunna hjälpa kunder i val av material är ett fokusområde, enligt innovationschefen Mats Jeppsson.

Publicerat av: 

Flexibla barriärförpackningar hamnar under lupp

Ungefär hälften av dagens konsumentplastförpackningar består av plastfilm,  men bara en tredjedel av det sorterade materialet återvinns hos Svensk Plaståtervinning och FTI. Ett nytt samarbetsprojekt är nu igång för att öka cirkulariteten. På sikt är målet att öka sorteringen i plaståtervinningen med 10 procent.

Publicerat av: 

Namnbyte för dansk branschorganisation

Den danska föreningen GA, Grafisk Arbejdsgiverforening, bytte 2015 namn till Grakom. För att spegla utvecklingen är det nu dags att förnya namnet igen. Organisationen består i dag av åtta branschgemenskaper, däribland EmballageForum och Dansk FlexoForum.

Publicerat av: