Flexibla barriärförpackningar hamnar under lupp

Plastfilmer i flexibla barriärförpackningar ska utredas av bland annat FTI och Svensk Plaståtervinning för att öka återvinningen. Foto: Pressbild

Ungefär hälften av dagens konsumentplastförpackningar består av plastfilm,  men bara en tredjedel av det sorterade materialet återvinns hos Svensk Plaståtervinning och FTI. Ett nytt samarbetsprojekt är nu igång för att öka cirkulariteten. På sikt är målet att öka sorteringen i plaståtervinningen med 10 procent.

FTI, Svensk Plaståtervinning, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och ett tjugotal partners gör gemensam sak i projektet Circ Pack. Syftet med det nystartade projektet, som pågår fram till slutet av 2023, är att hitta alternativa och återvinningsbara lösningar till plastfilm. Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) finns potential att öka sorteringsgraden i plaståtervinningsprocessen med totalt 10 procent.

Komplexa att återvinna

Flexibla livsmedelsförpackningar gjorda av plastfilm, så kallade barriärförpackningar, består ofta av flerskiktsfilmer med olika plaster vilket gör dem komplexa att återvinna. Å andra sidan har dessa förpackningar goda egenskaper som exempelvis gastäthet, vilket bidrar till att förlänga hållbarheten hos livsmedel. Syftet med det nystartade projektet, som pågår fram till slutet av 2023, är att hitta alternativa och återvinningsbara lösningar till plastfilm.

Saknas relevanta studier

FTI ser att det finns potential att öka sorteringsgraden i plaståtervinningsprocessen med totalt 10 procent.

– I dag saknas det relevanta studier inom det här området. Projektet kommer att ge oss värdefull information och förutsättningar för att kunna ge tydligare riktlinjer kring utformning av flexibla förpackningar så att dessa i högre grad ska kunna materialåtervinnas utan stora kvalitets- och värdeförluster. Det medför stor nytta för producenter som vill verka för ökad materialåtervinning och ökad cirkularitet, säger Einar Ahlström, materialspecialist på FTI.

– På Svensk Plaståtervinning kommer vi undersöka hur olika materialkombinationer i barriärförpackningar fungerar vid sorteringen för LDPE- och PP-film. Projektet ska även visa på lämpliga tillämpningar i olika förpackningar och hur de återvunna materialen kan användas i nya applikationer, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

Ska ge vägledning till företag

Flera aktörer och företag i förpackningsindustrin ingår i projektet, bland annat materialleverantörer, förpackningstillverkare, dagligvaruhandeln och återvinnare av plastförpackningar samt användare av det återvunna materialet. Resultatet av projektet kommer bland annat att användas för att uppdatera den manual för plaståtervinning som ges ut av FTI och Svensk Plaståtervinning. En manual som ska vägleda förpackningstillverkare att välja återvinningsbara alternativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Inspiration: Så stärker du kommunikationen med uppkopplade förpackningar

Uppkopplade förpackningar är en relativt ny kommunikationsform som fått ett stort uppsving. Men hur utnyttjar man tekniken bäst? Och hur håller man varumärket konsekvent? Carl Larsson tar upp do’s and don’ts och ger sex exempel på lyckade uppkopplade förpackningar.

Publicerat av: