Grönt ljus för kartongserier

Invercote homogenkartong (SBB) med Invercote G, Invercote Creato och Invercote Duo-serierna är godkända enligt Svanen. Foto: Pressbild

Hela kartongsortimentet Invercote från Holmen Iggesund har fått godkänt enligt gällande kriterier för Svanenmärkning. Därmed har de också klartecken att ingå i återförsäljaren Antalis utbud av grafisk kartong.

– Det här är ett viktigt steg i rätt riktning och något som vi har arbetat med tillsammans med vår partner Antalis. Holmen Iggesund och Invercote-sotimentet är hållbara produkter i alla avseenden och denna certifiering bekräftar det på ett positivt sätt, vilket skapar mervärde för vårt samarbete, säger key account manager Michael Fridvall, på Holmen Iggesund, i ett pressmeddelande.

Michael Thorvaldsson. Foto: Arkivbild/Claes Nordström

Kartongserierna har certifieringarna FSC- eller PEFC för hållbart och resurshushållande skogsbruk.

– Det är med stor glädje vi kan presentera Invercote homogenkartong (SBB) med Invercote G, Invercote Creato och Invercote Duo-serierna som nu är godkända enligt Svanenkriterierna. Vi uppskattar verkligen samarbetet med Holmen Iggesund i processen med vårt gemensamma miljö- och hållbarhetsarbete, säger Michael Thorvaldsson, Antalis produktchef inom print i Skandinavien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Samverkan kring hållfastlära för morgondagens förpackningar

Det började med att ett femårigt strategiskt samarbetsavtal mellan Tetra Pak och Lunds tekniska högskola (LTH) kom på plats. Nu undersöker de material på mikronivå för att få ökad kunskap om hur olika material reagerar på olika påfrestningar som stötar och temperaturskillnader. Målet – att få fram bättre livsmedelsförpackningar.

Publicerat av: 

Satsar på mätutrustning till innovationscenter

Emballator Innovation Center investerar i mätutrustning för att mäta syrebarriäregenskaper hos olika förpackningsmaterial. Att förbättra hållbarhetstiden på produkter och livsmedel och att bättre kunna hjälpa kunder i val av material är ett fokusområde, enligt innovationschefen Mats Jeppsson.

Publicerat av: 

Flexibla barriärförpackningar hamnar under lupp

Ungefär hälften av dagens konsumentplastförpackningar består av plastfilm,  men bara en tredjedel av det sorterade materialet återvinns hos Svensk Plaståtervinning och FTI. Ett nytt samarbetsprojekt är nu igång för att öka cirkulariteten. På sikt är målet att öka sorteringen i plaståtervinningen med 10 procent.

Publicerat av: 

Namnbyte för dansk branschorganisation

Den danska föreningen GA, Grafisk Arbejdsgiverforening, bytte 2015 namn till Grakom. För att spegla utvecklingen är det nu dags att förnya namnet igen. Organisationen består i dag av åtta branschgemenskaper, däribland EmballageForum och Dansk FlexoForum.

Publicerat av: