Namnbyte för dansk branschorganisation

Ny strategi och nytt namn för Grafkom: Grakom Communications Industry. Foto: Pixabay

Den danska föreningen GA, Grafisk Arbejdsgiverforening, bytte 2015 namn till Grakom. För att spegla utvecklingen är det nu dags att förnya namnet igen. Organisationen består i dag av åtta branschgemenskaper, däribland EmballageForum och Dansk FlexoForum.

Det nya namnet blir Grakom Communications Industry, vilket framgår i en artikel i tidningen Grakom. Ett mer heltäckande namn för den stora breda ”kommunikationsbranschen” som branschorganisationen idag omfattar. De olika gemenskaperna som lyder under branschorganisationens paraply är i dag: Fespa Danmark, Creative Club, EmballageForum, DPA / Danish Promotion Association, Dansk FlexoForum, Danske Lysreklame Producenter, Salgs & Reklameforeningen och Dansk Fotografisk Forening.

I samband med namnbytet har Grakom även lagt fram en ny strategi för deras arbete. Det stora målet är att Danmark ska ha världens grönaste kommunikationsbransch. Strategin bygger på fem trender som Grakom har sett i branschen. Den ökade digitaliseringen, den tekniska utvecklingen som kräver ”storlek” och kapital, globalisering, klimat och miljö samt stigande globalt välstånd.

Tidigare namnet Grakom skrivs ut Grafisk kommunikation och medier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Samverkan kring hållfastlära för morgondagens förpackningar

Det började med att ett femårigt strategiskt samarbetsavtal mellan Tetra Pak och Lunds tekniska högskola (LTH) kom på plats. Nu undersöker de material på mikronivå för att få ökad kunskap om hur olika material reagerar på olika påfrestningar som stötar och temperaturskillnader. Målet – att få fram bättre livsmedelsförpackningar.

Publicerat av: 

Satsar på mätutrustning till innovationscenter

Emballator Innovation Center investerar i mätutrustning för att mäta syrebarriäregenskaper hos olika förpackningsmaterial. Att förbättra hållbarhetstiden på produkter och livsmedel och att bättre kunna hjälpa kunder i val av material är ett fokusområde, enligt innovationschefen Mats Jeppsson.

Publicerat av: 

Flexibla barriärförpackningar hamnar under lupp

Ungefär hälften av dagens konsumentplastförpackningar består av plastfilm,  men bara en tredjedel av det sorterade materialet återvinns hos Svensk Plaståtervinning och FTI. Ett nytt samarbetsprojekt är nu igång för att öka cirkulariteten. På sikt är målet att öka sorteringen i plaståtervinningen med 10 procent.

Publicerat av: 

Namnbyte för dansk branschorganisation

Den danska föreningen GA, Grafisk Arbejdsgiverforening, bytte 2015 namn till Grakom. För att spegla utvecklingen är det nu dags att förnya namnet igen. Organisationen består i dag av åtta branschgemenskaper, däribland EmballageForum och Dansk FlexoForum.

Publicerat av: