Namnbyte för dansk branschorganisation

Ny strategi och nytt namn för Grafkom: Grakom Communications Industry. Foto: Pixabay

Den danska föreningen GA, Grafisk Arbejdsgiverforening, bytte 2015 namn till Grakom. För att spegla utvecklingen är det nu dags att förnya namnet igen. Organisationen består i dag av åtta branschgemenskaper, däribland EmballageForum och Dansk FlexoForum.

Det nya namnet blir Grakom Communications Industry, vilket framgår i en artikel i tidningen Grakom. Ett mer heltäckande namn för den stora breda ”kommunikationsbranschen” som branschorganisationen idag omfattar. De olika gemenskaperna som lyder under branschorganisationens paraply är i dag: Fespa Danmark, Creative Club, EmballageForum, DPA / Danish Promotion Association, Dansk FlexoForum, Danske Lysreklame Producenter, Salgs & Reklameforeningen och Dansk Fotografisk Forening.

I samband med namnbytet har Grakom även lagt fram en ny strategi för deras arbete. Det stora målet är att Danmark ska ha världens grönaste kommunikationsbransch. Strategin bygger på fem trender som Grakom har sett i branschen. Den ökade digitaliseringen, den tekniska utvecklingen som kräver ”storlek” och kapital, globalisering, klimat och miljö samt stigande globalt välstånd.

Tidigare namnet Grakom skrivs ut Grafisk kommunikation och medier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Inspiration: Så stärker du kommunikationen med uppkopplade förpackningar

Uppkopplade förpackningar är en relativt ny kommunikationsform som fått ett stort uppsving. Men hur utnyttjar man tekniken bäst? Och hur håller man varumärket konsekvent? Carl Larsson tar upp do’s and don’ts och ger sex exempel på lyckade uppkopplade förpackningar.

Publicerat av: