Ser ljus framtid för flexotryckta wellförpackningar

Efterfrågan på wellpappförpackningsmaterial växer med 4 procent per år, vilket bäddar för förpackningstryck med flexo, enligt Miraclon. Foto: Pressbild

Miraclon ser möjligheter för flexotryck och i synnerhet den digitala plåtframställningsteknik Kodak Flexcel NX System, när prognosen för sekundärförpackningar i wellpapp ser ut att öka.

Den globala efterfrågan på wellpapp för att tillverka förpackningar växer med 4 procent per år och åtgången ser ut att nå 200 miljoner ton år 2025, enligt en undersökning från Smithers Pira. Det som driver på tillväxten är dels att e-handeln gjort att sekundärförpackningen fått ökad betydelse och blivit ett skyltfönster utåt för företags varumärkeslogotyper, dels att dessa förpackningar placeras ut och syns allt mer direkt i butikernas hyllor.

Det är goda nyheter för det högkvalitativa förpackningstrycket, inte minst för flexografiskt tryck på wellpapp. Det menar Miraclon som tillhandahåller den digitala kemikaliefria plåtframställningen Kodak Flexcel NX System. Kodak-tekniken kom först ut på marknaden 2008. Efter att ha genomgått mer än ett decennium av förbättringar kan tekniken i dag, enligt företaget, återge bilder i upp till 150 linjer per tum (lpi) och ge renare färger, mjukare övergångar och ett utökat färgomfång.

Flera tekniker i plåtframställningen

Flera patenterade nyckelkomponenter ligger till grund för Flexcel NX-tekniken där bäraren med bildmotivet värms fast på tryckplåten. En komponent är Thermal Imaging Layer (TIL) vars syfte är att minimera exponeringen för att ge ren, skarp och konsekvent termisk ablation i bildreproduktionen.

Andra lösningar är själva plåtlamineringsprocessen som tar bort allt syre mellan TIL och Flexcel NX-plåten så att digital information reproduceras på tryckplåten med punktåtergivning ner till 10 mikron i storlek, och högupplösta bildbehandlingstekniken Kodak Squarespot som levererar 10 000 dpi.

– Flexcel NX-tekniken matchar inte bara kvaliteten med litografi och laminering, utan gör det till lägre kostnad, med kortare ledtider och till lägre ordervolymer. Tekniken möter också utmaningarna med att varumärkesägare jagar lägre kostnader och byter till kartong med lägre gramvikter, säger Sue Kutay, global produktchef för Miraclon och tillägger att liner som läggs över den tryckta grafiken för att ge skydd vid transport nu även är nere på nivåer som 90 gram per kvadratmeter.

Flexotryckare kan välja mellan sex mönster för att få en optimerad färgtillförsel beroende på vilken kombination av tryckfärg, aniloxvals och substrat som ska användas. Foto: Pressbild

Den digitala mönstertekniken, DIGICAP NX Patterning används i riktade områden med tillämpning specifikt för inställning i tryckpressens färgstation. Tekniken gör att små öar av tryckplåten omgivs av jämnt spridd färg. Ett tunt lager färg appliceras och sprids på tryckplåtens yta innan det kommer i kontakt med substratet istället för att små enskilda fläckar av färg överförs här och där. Enligt Miraclon blir resultatet att trycket får en hög densitet i halvtoner såväl som i färg- och textområden.

Spärrar av områden

Advanced Edge Definition (AED) är en teknik som fungerar som en spärr. Den förhindrar att omvänd och positiv text fylls i med färg och gör att det tryckta motivet får tydliga och skarpa linjer och konturer. Användare kan välja mellan sex mönster beroende på vilken kombination av tryckfärg, aniloxvals och substrat som används för att färgöverförseln ska bli så optimerad som möjligt.

– Med en mer effektiv tryckfärgsöverföring övervinns problem med wellpapp som flute shadowing, medan DIGICAP NX Patterning gör det möjligt att effektivt kunna kombinera innehåll som linjer- och text- och tonövergångar på en och samma tryckplåt,  säger hon och tillägger att Flexcel NX-tekniken även ger fördelar i prepressarbetet när bäraren förs över till plåten.

Foto: Pressbild

Önskvärt med färg

Enligt Miraclon har de dragit lärdomar från framgångsrika djuptryck-till-flexo- och offset-till-flexo-konverteringar – att skapa effektiv färgöverföring som placeras där det är nödvändigt och avgörande. Det handlar om att att applicera optimalt med tryckfärg med hjälp av aniloxvalsen där det är önskvärt och genom en stabil färgöverföring för att på så sätt uppnå densitets- och opacitetskraven.

Läggs för mycket färg på minskar ton- och färgomfånget, ger sämre kontraster skapar grumliga halvtoner, enligt Miraclon. En optimerad färgtillförsel bidrar i förlängningen även till att tryckplåten kan användas längre utan att behöva rengöras i samma utsträckning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med komplexa former av förpackning och andra trycksaker. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

Digitalt förpackningsflöde för korta serier

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: 

Besök hos Fiskeby: Förpackningar på returfibrer ett bra miljöval

Med alla plastlarm och skogen som alla drar i, är det då inte bra att veta att det finns tillverkare av förpackningskartong i Sverige som är gjord på 100 procent returfibrer? Fiskeby Board AB utanför Norrköping är den enda tillverkaren i Skandinavien och som dessutom kan separera fibrerna från plastbeläggningen i exempelvis mjölkförpackningar.

Publicerat av: