Papperstillverkarens nya strategi – storsatsar på förpackningar

Michał Jarczyński, vd för Arctic Paper S.A, betonar att premiumpapper fortsatt är kärnverksamheten även om de nu satsar på nya affärsområden. Michał Jarczyński. Foto: Pressbild

Arctic Paper lägger har tagit fram en ny koncernstrategi för 2030. Företaget ska framåt vila på fyra pelare där förpackning och energi blir två nya områden.

Arctic Papers nya strategi med satsningar inom förpackning och energi ska påskynda övergången till att bli ett mer mångsidigt företag, och ska ske med synergier och kompetenser från den befintliga verksamheten, meddelar pappersproducenten i ett pressmeddelande.

Den nya inriktningen som företaget kallar 4P-strategin vilar framåt på fyra pelare – de två redan befintliga två varumärkena inom grafiskt premiumpapper och de nya områdena där koncernen menar att hållbarhet och förnybara resurser spelar en nyckelroll – förpackning och energi.

Investerar i fyra områden

De totala investeringarna som är planerade i samtliga fyra områden för perioden 2022 till 2030 uppgår till 1,5 miljarder PLN (cirka 3,3 miljarder kronor). De nya områdena, förpackning och energi, står för cirka 40 procent.

– Premiumpapper kommer att förbli en av våra kärnverksamheter. Tillsammans med vårt innehav i massaproducenten Rottneros har det varit en effektiv hedge på volatila marknader, men vi måste växa och öka våra marginaler. Den nya 4P -strategin för 2030 pekar ut riktningen för koncernen i framtiden, säger Michał Jarczyński, vd för Arctic Paper S.A.

Även om marknaden för grafiska papper har begränsad potential att växa så kommer efterfrågan på massa, innovativa förpackningslösningar och grön energi att fortsätta öka, enligt papperstillverkaren. Skälen som läggs fram för detta är ökad e-handel, en övergång från plast till mer hållbara lösningar samt högre priser på energi och utsläppsrätter för koldioxid.

Barriärpapper och fiberbaserade förpackningar

Tillverkaren lanserade sina första förpackningspapper 2019. Investeringarna framåt inom förpackningsområdet kommer att göras i nya projekt i helägda anläggningar eller joint ventures med industriella partners. Förutom förpackningspapper är barriärpapper och massa- och fiberbaserade förpackningar områden som lyfts fram i den nya strategin.

– Vårt mål är att diversifiera inom snabbt växande områden där vi hittar starka synergier och ökar vår motståndskraft. Vi kommer att utveckla gruppen inom förnybar verksamhet för att hjälpa kunder och samhällen att bli mer miljömässigt hållbara och anpassa sig till den cirkulära ekonomin.

Spås öka intäkter med 25 procent

Enligt företagsledningens uppskattningar kommer den nya koncernstrategin öka intäkterna med 25 procent till 2030. För samma period beräknar ledningen att EBITDA växer med cirka 70 procent och EBITDA-marginalen ska nå 15 procent 2030. Den nya strategin som vilar på fyra ben ger enligt Arctic Paper en mer balanserad utveckling, bättre marginaler och högre lönsamhet.

År 2030 beräknas de nya pelarna förpackning och kraft utgöra cirka 25 procent av intäkterna, massa 30 procent, medan grafiskt papper förblir en viktig del av koncernen som står för 45 procent av intäkterna.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med komplexa former av förpackning och andra trycksaker. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

Digitalt förpackningsflöde för korta serier

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: 

Besök hos Fiskeby: Förpackningar på returfibrer ett bra miljöval

Med alla plastlarm och skogen som alla drar i, är det då inte bra att veta att det finns tillverkare av förpackningskartong i Sverige som är gjord på 100 procent returfibrer? Fiskeby Board AB utanför Norrköping är den enda tillverkaren i Skandinavien och som dessutom kan separera fibrerna från plastbeläggningen i exempelvis mjölkförpackningar.

Publicerat av: