Så ska DS Smith få förpackningsköpare att göra smarta val

Fredrik Johansson säger att den cirkulära ekonomin kräver att förpackningen kan återvinnas, och om möjligt även återanvändas. Foto: Claes Nordström

Vi möter Fredrik Johansson, design- och innovationschef hos DS Smith Norden, i ett samtal om förpackningstrender och företagets nya mätverktyg som ska underlätta för förpackningsköpare att göra smarta förpackningsval.
– Våra förpackningslösningar valideras med en stämpel för att kunden enkelt ska kunna se om förpackningen är återvinningsbar eller till vilken grad den är återvinningsbar.

Förpackningsföretaget DS Smith lanserar ett mätverktyg för att ge kunder transparens kring förpackningars miljöpåverkan och cirkularitet. Enligt företaget är mätverktyget det första i sitt slag och det ger en unik inblick i hur ett företags val av förpackning kan minska den negativa påverkan på miljön.

Mätverktyget Circular Design Metrics smyglanserades redan före sommaren. Från och med i höst kommer förpackningskonstruktörerna kunna använda sig av mätmetoden när de utvecklar förpackningar till kunderna.

Information om miljöpåverkan och cirkularitet kommer att framgå på DS Smiths förpackningar.

Fredrik Johansson är design- och innovationschef hos DS Smith Norden.

– Vårt företag bygger på cirkulärt tänkande och vårt material är papper som i allra högsta grad är återvinningsbart. Återvinning och cirkulär ekonomi har högsta prioritet och vi har därför satt höga hållbarhetsmål inom företaget. 2030 är målet att hela vår produktion ska fungera i en cirkulär ekonomi där allt tas tillvara och förpackningslösningen skall bestå av ett enda material, för enklare återvinning. 2023 får andelen övrigt material inte överstiga 5 procent. Vi måste alltså optimera allt vårt material i försörjningskedjan till hundra procent.

Åtta parametrar redovisas

När förpackningar som producerats av DS Smith når marknaden kommer information kunna utläsas som visar till vilken grad förpackningen är cirkulär. I form av åtta olika parametrar redovisas till exempel hur mycket förnybart material förpackningen består av, hur optimerad den är för försörjningskedjan och dess ekologiska avtryck. Enkelt uttryckt så erbjuder Circular Design Metrics förpackningsköparen en mätmetod som ger svart på vitt huruvida en förpackning lever upp till ett företags miljösträvanden, säger Fredrik och drar paralleller till energimärkningen som finns på vitvaror.

– Många av våra kunder har en hög miljömedvetenhet och köper inte vad som helst. Då blir det här ett kvitto för dem.

– Vi vet att det finns ett stort behov av att kunna validera och sätta denna stämpel för att göra oss själva, men i synnerhet våra kunder, medvetna om vilket avtryck vår förpackning har.

 

 

Fredrik Johansson säger också att kunderna oftast har en kravspecifikation för förpackningen de vill skapa till sin produkt. Sedan tar DS Smiths förpackningskonstruktörer vid och tar fram rätt materialsammansättning utifrån kundernas behov. DS Smith använder kraftliner, nytillverkat papper  eller testliner som är återvunnet papper.

– Vi vill skapa en diskussion med våra kunder om lösningen och vad vill de med sin produkt. Ska den gå att återvinna till hundra procent? Går det att göra förpackningen mindre i storlek för att hushålla med materialet? Ska det vara returfiber i papperet, eller behövs nyfiber?

Återvinna och återanvända

Förr har fokus varit på förpackningslösningen i sig, inte vad som händer i förlängningen när den slängs. Idag är det ett helt annat cirkulärt tänk, enligt Fredrik Johansson. Den cirkulära ekonomin kräver att förpackningen kan återvinnas, och om möjligt även återanvändas.

Konsumenterna är miljömedvetna på ett helt annat sätt idag jämfört med förr, att släppa ut produkter på marknaden som inte är mer eller mindre cirkulära funkar inte.

Förpackningskonstruktion och design handlar rätt och slätt om ett enda ord i dag – hållbarhet.

– Det är fokus till 99 procent skulle jag säga. Det finns knappt en kund i dag som kommer till oss utan att prata hållbarhet.

Fredrik Johansson är design- och innovationschef hos DS Smith Norden. Foto: Claes Nordström

Fredrik Johansson säger att det vanligaste kravet kunden ställer är att förpackningen ska vara i ett enda material. E-handelsjätten Amazon brukar till exempel prata om ”Frustration free packaging”, vilket bland annat innebär att försöka hålla sig till ett material i en och samma förpackning. Den ska vara lätt att öppna och kunna slängas på ett och samma ställe. Att bara använda ett monomaterial kan vara en utmaning, exempelvis när det kommer till att lösa uppgiften att gå från stötdämpande plastmaterial till papper i en förpackning.

Stilrent tryck på brun låda

Tryckmässigt och det grafiska uttrycket handlar i dag om att kommunicera enkelt med naturligt brunt papper som andas miljö och hållbarhet. En trend som hållit i sig en längre tid. Sexfärgstryckta förpackningar med uppseendeväckande tryck var vanligare förr.

– Nu försöker man signalera mycket med en brun låda och sedan kanske ett vitt stilrent och enkelt tryck som sänder en signal av miljömedvetenhet. Det är en ganska vanlig trend att bygga med små medel och satsa på storytelling, det vill säga personifiera eller berätta en historia kring produkten. Det har mer fokus i dag än färg och form. Man vill också tydliggöra miljösymboler på förpackningen, till exempel FSC-märkning.

 

 

DS Smith digitaltrycker främst i Norrköping där skylt- och displayproduktionen finns. I Mariestad och Värnamo dominerar de stora flexolinjerna Bobst Masterflex HD som numera kan trycka på både in- och utsidan av förpackningarna.

Många branscher och företag har haft det tufft under pandemin. Men inte förpackningsföretaget DS Smith:

– Det har gått fantastiskt bra.

– Om industrisidan har gått lite sämre för oss så har å andra sidan bryggerier, livsmedel och konsumentvaror gått så mycket bättre. Och inte minst e-handeln, säger Fredrik Johansson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Rapport: Logistikbranschens utveckling driver på robotautomatiseringen

I pandemins spår har långsiktiga branschtrender som brist på arbetskraft, tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel accelererat. Trots den ökade efterfrågan uppger nio av tio logistik- och transportföretag deras verksamheter har påverkats negativt av pandemin. Det driver fram investeringar i robotar och automation, enligt en ny rapport från ABB.

Publicerat av: 

Direktutskrifter med inkjet på glasflaskor

Att tillverka glasprodukter med reliefdekorationer kräver vanligtvis en form med det specifika reliefmönstret. För att lösa detta problem har Marabu och Koenig & Bauer samarbetat om en inkjet-baserad lösning som erbjuder tillverkare av glasprodukter ett alternativ till traditionella tekniker.

Publicerat av: 

Livsmedelsföretag satsar på fossilfritt i plastskålar

Orkla Sverige väljer att skifta till biobaserad plast i enportionsförpackningarna för tre av sina varumärken.
– Vår vardagskonsumtion har stor påverkan på vår förmåga att uppnå klimatmålen och sju av tio svenskar uppger att de vill köpa hållbara produkter, säger utvecklingschef Elna Hallgard hos Orkla Foods Sverige.

Publicerat av: