Pallsvep av papp på ingång

Sträckfilmer som består av flera plastskikt har länge varit den gängse metoden för att sno om pallar och skydda varor under transport. Förpackningskoncernen Mondi har nu utvecklat Advantage StretchWrap – ett pappersbaserat material för pallsvep.

Enliogt Mondi är deras produkt Advantage StretchWrap först på marknaden att erbjuda ett pappersbaserat alternativ för pallsvep vid transporter. Produkten, som är under patentansökan, består av ett nytt lättviktspapper med hög töjbarhet och hög draghållfasthet. Enligt Mondi har pappersvepet genomgått flera tester  som visar att det ger ett robust skydd för att hålla varor på plats under transport.

Maskinsystem kompletterar

Förpackningsföretaget har även utvecklat svepsystemet Rocket E-500 tillsammans med den italienska maskintillverkaren ACMI, anpassat för just pallsvepning med Advantage StretchWrap.

Dagens industristandard för pallsvep är att använda flerskiktat sträckfilmsmaterial i plast med låg materialåtervinning, enligt Mondi som menar att deras ersättande pappersbaserade produkt gör att det går att övergå till en helt återvinningsbar lösning.

Lång erfarenhet av töjbart papper

Paulus Goess, försäljningschef för Specialty Kraft Paper hos Mondi säger att Advantage StretchWrap bygger på deras samlade erfarenhet av högtöjbart papper. Mondi har tillverkat starkt, töjbart papper för svepning av fjädermadrasser i över 20 år.

– Kontinuerlig utveckling av papperets parametrar avseende styrka, töjbarhet och låg vikt har gjort det möjligt för oss att börja fundera på nya användningsområden. Efter två års forskning och utveckling kan vi med stolthet presentera Advantage StretchWrap, vår innovativa pappersbaserade lösning för pallsvep.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Samverkan kring hållfastlära för morgondagens förpackningar

Det började med att ett femårigt strategiskt samarbetsavtal mellan Tetra Pak och Lunds tekniska högskola (LTH) kom på plats. Nu undersöker de material på mikronivå för att få ökad kunskap om hur olika material reagerar på olika påfrestningar som stötar och temperaturskillnader. Målet – att få fram bättre livsmedelsförpackningar.

Publicerat av: 

Satsar på mätutrustning till innovationscenter

Emballator Innovation Center investerar i mätutrustning för att mäta syrebarriäregenskaper hos olika förpackningsmaterial. Att förbättra hållbarhetstiden på produkter och livsmedel och att bättre kunna hjälpa kunder i val av material är ett fokusområde, enligt innovationschefen Mats Jeppsson.

Publicerat av: 

Flexibla barriärförpackningar hamnar under lupp

Ungefär hälften av dagens konsumentplastförpackningar består av plastfilm,  men bara en tredjedel av det sorterade materialet återvinns hos Svensk Plaståtervinning och FTI. Ett nytt samarbetsprojekt är nu igång för att öka cirkulariteten. På sikt är målet att öka sorteringen i plaståtervinningen med 10 procent.

Publicerat av: 

Namnbyte för dansk branschorganisation

Den danska föreningen GA, Grafisk Arbejdsgiverforening, bytte 2015 namn till Grakom. För att spegla utvecklingen är det nu dags att förnya namnet igen. Organisationen består i dag av åtta branschgemenskaper, däribland EmballageForum och Dansk FlexoForum.

Publicerat av: