Wellpapplåda håller färskvaror kylskåpskalla

Mondis wellpapplåda håller färskvaror vid en temperatur av sju grader Celsius i upp till ett dygn.

Mondi, en av Europas största tillverkare av förpackningar, är särskilt inriktade på wellpapp. Företaget lanserar en kartonglåda för e-handel, kallad BCoolBox, som är så tät och därmed isolerande att den kan hålla temperaturen på innehållet i lådan på kring cirka sju grader Celsius i upp till 24 timmar. 

BCoolBox tillverkas av 100 procent återvinningsbar wellpapp och liksom annan wellpapp går den också att printa på. Både ett yttre och ett inre lager av wellpapp används, så det finns inget behov av polystyren eller andra isolerande material. Likt konventionella kylväskor och kylboxar förlängs den effektiva kyltiden när olika typer av kylmedel kan placeras mellan matvarorna.

Enligt Mondi är största fördelen med deras nya förpackningskoncept att distributionen av de extra känsliga livsmedlen nu kan ske utan användning av kylbilar, så att matvarorna nu kan distribueras tillsammans med alla andra e-handelsprodukter. Vidare menar tillverkaren att en annan fördel är att varorna kan levereras även om mottagaren inte är hemma, eftersom innehållet inte omedelbart behöver vara i kylskåp. Förpackningskonceptet har utvecklats i nära samarbete med en kund, och de är öppna för vidareutveckling av konceptet med andra kunder.

Kan då förpackningen även användas för att hålla produkter varma? Mondis svar är att denna fråga ännu inte har undersökts.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sealed Air förenklar återvinningen av bubbelpåsar

Sealed Air lanserar en rad skyddande bubbelpåsar för e-handel och postgången som ska vara enklare att återvinna genom att den inre bubbelförpackningen kan lossas från den yttre pappersförpackningen. Företaget hävdar också att förpackningarna består av mer återvunnet innehåll än någon annan liknande produkt på marknaden.

Publicerat av: