Nya mätmetoder för tryckkvalitet på kartong

Sofia Thorman är industridoktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet och forskare på RISE.

En ny avhandling fokuserar på färgernas fördelning vid flexotryck och ökar möjligheten att kontrollera tryckkvalitet redan i kartongbruket. Sofia Thorman har i sitt doktorandarbete på RISE utvecklat två nya mätmetoder som avslöjar samspelet mellan tryckfärg och kartong.

Den tryckta utsidan på förpackningen är den som kommunicerar med konsumenter. Därför kan också en låg tryckkvalitet påverka hur förpackningen och produkten i förpackningen uppfattas. Trots att många kartongegenskaper mäts idag, saknas en relevant mätmetod som avslöjar samspelet mellan tryckfärg och kartong i flexotryck. Sofia Thorman har i sitt doktorandarbete på RISE utvecklat två nya mätmetoder som fokuserar just på detta samspel. Tekniken kan användas för att kontrollera hur jämnt vätska tas upp i en kartong och hur jämna de olika färglagren är i ett flerfärgstryck.

– En tryckt bild kan bestå av flera lager tryckfärg och fördelningen inom varje lager påverkar bildens kvalitet, säger Sofia Thorman, industridoktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet och forskare på RISE, Research Institutes of Sweden, i ett pressmeddelande.

Hur jämnt färgen överförs och fördelas påverkas bland annat av den kartong eller det papper den är tryckt på. För att säkerställa att kartongen har de egenskaper som krävs för en stabil tryckkvalitet är det viktigt att förstå vad som orsakar ojämnheter i trycket, säger hon vidare.

Enligt pressmeddelandet är samspelet mellan olika färglager i flexotryck ett nästintill outforskat område i den vetenskapliga litteraturen.

– Vid flerfärgstryck, när flera skikt med färg läggs ovanpå varandra, påverkas det övre färglagret av den underliggande färgen. Det blev tydligt att det övre lagret blir tunnare ovanpå ett tjockare färglager och när det första lagret har en ojämn tjocklek kommer även det övre lagret att få det. Samtidigt pekar resultaten på att höga produktionshastigheter även ställer krav på att tryckfärgen absorberas tillräckligt snabbt och jämnt för att ett flerfärgstryck ska kunna hålla hög kvalitet, säger Sofia Thorman.

– Tack vare de nya mätmetoderna kan vi nu kontrollera kvalitet hos kartongegenskaper på ett enkelt sätt. Eventuellt skulle vi till och med kunna prediktera tryckkvalitet redan i kartongbruket, säger huvudhandledaren docent Li Yang från RISE.

Sofia Thormans doktorsavhandling har namnet ”Where did the ink go? – The effect of liquid absorption on ink distribution in flexography”.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *