Så ställer du om till Industri 4.0

Industri 4.0 fokuserar på automation och allt mer effektiva produktioner.

Förpackningsindustrin kan dra stora fördelar av en implementering av industri 4.0. I längden kan små förändringar minska kostnader och förbättra kvaliteten. 

För paketeringsföretag som redan arbetar med små marginaler är det inte alltid ett alternativ att byta ut en hel produktionslinje. Att tillämpa industri 4.0 kan däremot vara nästa steg för att effektivisera en förpackningslinje. Men vilka är egentligen fördelarna och vilka justeringar kommer krävas?

Enligt teknikleverantören Omron kommer fördelarna främst från att ha en integrerad komponent- och styrningsplattform som kan överföra data mellan olika enheter och kontrollsystem. Även om det kanske genererar flest fördelar att övergå till en modern och flexibel linje, så kan små ändringar i redan befintliga system förbättra effektiviteten. Smarta förpackningslinjer kan förbättra spårbarhet, drifttid och kvalitet.

Att fånga upp elektronisk data som kan tala om ifall en maskin utnyttjar sin fulla kapacitet eller inte är ett viktigt första steg. För att göra detta kan det krävas att enheten ansluts till en mer avancerad IT-domän eller analysprogramvara och därefter ansluts till mindre tekniska uppdateringar. Ett exempel på detta är att lägga till en sensor för att fånga specifika driftdata. Med denna information finns möjligheter att upptäcka och eliminera flaskhalsar i processen och öka effektiviteten. Genom att övervaka maskinens skick blir det också möjligt att planera in förebyggande underhåll, något som i längden påverkar den totala ägandekostnaden.

Andra sätt att ställa om till Industri 4.0 är att satsa på förpackningslinjer som har en automatiserad omställning mellan olika produktjobb och installation av ett standardprotokoll. På så sätt talar alla maskinerna i linjen samma språk, oavsett om de kommer från olika tillverkare.

OPC UA, är ett exempel på en öppen och plattformsöverskridande kommunikationsstandard som ofta används för Industri 4.0-program. Utrustningen måste även erbjuda samma standardgränssnitt för operatörer. Standarder som PackML definierar statusen och en serie lägen för att säkerställa en gemensam känsla och utseende i gränssnitt.

Industri 4.0 betraktas som den fjärde industriella revolutionen. I denna samlande term finns en rad en tekniker och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningstekniker för att skapa framtidens smarta självstyrande fabriker.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med komplexa former av förpackning och andra trycksaker. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

Digitalt förpackningsflöde för korta serier

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: 

Besök hos Fiskeby: Förpackningar på returfibrer ett bra miljöval

Med alla plastlarm och skogen som alla drar i, är det då inte bra att veta att det finns tillverkare av förpackningskartong i Sverige som är gjord på 100 procent returfibrer? Fiskeby Board AB utanför Norrköping är den enda tillverkaren i Skandinavien och som dessutom kan separera fibrerna från plastbeläggningen i exempelvis mjölkförpackningar.

Publicerat av: